Enviro téma

V oblasti enviro je nutné rozbehnúť relevantné témy, voči aktuálne komunikovanej falošnej ekológii. Spoločnosť sa neustále zaoberá prijímaním riešení následkov, nie príčin. Mestá a obce sa s témou modernej likvidácie odpadu nepohnú, kým skládková cena neprevýši cenu technológie moderných spaľovní. Je otázkou, či tento postoj nie je ďalším nekompetentným riešením, na ktorý sa v konečnom dôsledku občania poskladajú tak finančne ako aj negatívnym dopadom na životné prostredie. V danej oblasti je nevyhnutné zefektívniť čerpanie európskych fondov.