#Aktuality

 • Úspešne sme ukončili prvý projekt

  „Cieľom projektu bolo zvýšiť kvalitatívne podmienky života neaktívnym osobám na trhu práce a to poskytovaním špecializovaných služieb individualizovaných podľa konkrétnych potrieb klienta, kde bolo cieľom dosiahnuť jeho aktiváciu a úspešný návrat na trh práce v súvislosti so zabezpečením aktívnych opatrení voči dôsledkom krízy vyvolanej pandémiou ochorenia COVID-19“ vysvetľuje predseda združenia Ing. Dávid Bodnár. Hlavná aktivita…


 • Naším cieľom je ľuďom POMÔCŤ

  Najlepšia odpoveď pre neprajníkov je kvalitne odvedená práca. A my, v občianskom združení #futura2040, sme na ňu hrdí a stojíme si za ňou. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktoré je riadiacim orgánom pre Operačný program Ľudské zdroje nás ešte v marci oslovilo, či by sme nenatočili video ako ukážku príkladu dobrej praxe.…


 • Charitatívny cyklistický pretek #futura2040

  Krátky videonávrat k charitatívnemu cyklistickému preteku Od Tatier k Dunaju na bicykli so sklerózou multiplex. Bolo nám cťou, byť súčasťou tak významného projektu


 • Postaviť sa na vlastné nohy a nájsť si prácu vie byť náročné. Vieme podať pomocnú ruku. #futura2040

  Ak sú ľudia bez zamestnania, sú bez príjmu, narastajú im dlhy a dostávajú sa do dlhovej pasce. Problémy sa hromadia vo všetkých oblastiach. Rodinné vzťahy sa komplikujú a nie raz je to pre človeka tak náročné, že stráca motiváciu, sebahodnotu a postupne aj chuť ďalej bojovať so svojím osudom. V tejto neľahkej životnej situácii sú tu združenia, ktoré…


 • Aj 9. ročník bol famózny

  Predstavitelia občianskeho združenia #futura2040 sa zúčastnili na podujatí Od Tatier k Dunaju na bicykli so SM. Toto podujatie vnímame ako vynikajúci projekt a sme radi, že niečo tak úžasné a zmysluplné vzniklo. Celá akcia bola vynikajúco zorganizovaná a naplánovaná. Spoznali sme perfektný tím ľudí, čo sa zúčastnili bicyklovania, veľa zážitkov, srandy a dobrodružstva. Samozrejme stále…


 • Podporili sme charitatívnu akciu

  Včera sme sa zúčastnili Od Tatier k Dunaju na bicykli so SM.


 • Zúčastnili sme sa 13. ročníka najväčšieho festivalu – Profesia Days

  Zamestnanci ako aj zakladatelia občianskeho združenia #futura2040 sa v dňoch 16. – 17. mája 2023 v Starej tržnici v Bratislave, zúčastnili 13. ročníka najväčšieho festivalu príležitostí na Slovensku – Profesia Days, kde bolo mnoho inšpirácie s možnosťou otestovať a rozvíjať svoje zručnosti. Nakoľko naši zamestnanci pomáhajú neaktívnym osobám vstúpiť na trh práce, tento nástroj je len a…


 • Podporili sme OZ Sclerosis Multiplex Nádej

  V občianskom združení #futura2040 vnímame spoločenskú zodpovednosť ako neoddeliteľnú súčasť našej vízie a cieľov. Už od svojho začiatku sa profilujeme ako spoločensky zodpovedné občianske združenie. Vzhľadom na to, že predseda združenia, Ing. Dávid Bodnár, už dlhé roky pôsobí i v rámci tretieho sektora, na dobrovoľnej báze, v pomoci druhým a najmä sociálne znevýhodneným skupinám, rozhodli sme sa…


 • Boli sme súčasťou súťaže – DYNAMIC SHOOTING PZT

  Prijali sme s potešením pozvánku na športovo-streleckú súťaž s názvom DYNAMIC SHOOTING PZT organizovanú Športovým streleckým klubom PZT Záhorie na strelnici v Šaštíne-Strážoch. Ďakujeme za pozvanie.


 • Stali sme sa sponzorským partnerom

  Sme radi, že sme sa ako OZ #futura2040 stali sponzorským partnerom kristiandaniel0000, ktorý pochádza z Holíča a mali sme tak možnosť podporiť mladý boxerský talent, ktorý zatiaľ vyhral všetky svoje doterajšie zápasy systémom KO. Všetky prostriedky poskytnuté na túto podporu – finančnú – pochádzajú z darov, ktoré OZ darovali jej zakladajúci členovia. Tentokrát sa aj…


 • Podporili sme mladého šprtovca Ryana

  Sme radi, že sme mohli dnes podporiť mladého športovca, ktorý sa venuje taktickej streľbe. Prostriedky išli na účet športového klubu, ktorý reprezentuje a pochádzajú z našich vyzbieraných 2%. Ryan, prajeme Ti veľa úspechov a mnoho trofejí.


 • Princíp  našej práce

  Ak sú ľudia bez zamestnania, sú bez príjmu, narastajú im dlhy a dostávajú sa do dlhovej pasce. Problémy sa kumulujú vo všetkých oblastiach, rodinné vzťahy sa vyostrujú a vznikajú rôzne sociálno patologické javy. „Naša práca spočíva vo vyhľadávaní a kontaktovaní takýchto osôb formou STREETWORK – čo je jednou z metód terénnej sociálnej práce. Čiže namiesto pasívneho…


 • Pomohli sme Silvinke k plnohodnotnému životu

  Jedným z hlavných cieľov občianskeho združenia #futura2040 je pomôcť sociálne slabším komunitám. Keďže jedným zo zakladateľov nášho OZ je rodák z Holíča, boli naše, nie len prvé, kroky smerovené k tomuto významnému Tereziánskemu panstvu. Prvým projektom bola spoluprácva s Box klubom Holíč, v ktorom sme podporili mladé talenty, mnohé z marginalizovaných skupín. Okrem finančnej podpory…


 • Fotogaléria z Box Club Holíč – 14.8.2021

  Stále cítime super atmosféru, ktorá by sa dala krájať počas nášho prvého projektu s Box Club Holíč, preto Vám prinášame fotogalériu z tohto podujatia. Nesmierne si ceníme asi tridsiatky mladých ľudí čo nemali problém v sobotu na deviatu hodinu rannú prísť na „kollárovku“ v Holíči. Samozrejme aj rodičov, ktorý ich priviezli 😉 Zároveň sa chceme poďakovať Mišovi Jurkovičovi za perfektnú…


 • Prvý projekt #futura2040, podpora Box Club Holíč, podpísanie memoranda o spolupráci a super sobotné doobedie s mladými športovcami

  Sobota 14. augusta 2021 sa zapíše pre občianske združenie #futura2040 ako prvý míľnik v aktívnej existencii. Vznikli sme v neľahkých časoch koronových v decembri 2020, pričom prvotná myšlienka bola celkom iná, ale sme presvedčení, že sa k nej ešte vrátime, keď sa dá celý svet aspoň z časti do pôvodných koľají. Nechceme sa teraz rozpisovať…