#Kontakt

Ing. Dávid Bodnár
predseda


,,Hodnota človeka je v tom, čím je, nie v tom čo má ”


Pomáhame tým, ktorí to najviac potrebujú

#Korešpondenčná adresa


#futura2040
Vrakunská 12521/45
821 06 Bratislava
IČO: 53502604
DIČ: 2121668615
Registrovaná: Ministerstvo vnútra SR, číslo VVS/1-900/90-60739


#Opýtajte sa nás


e-mail: info@futura2040.sk
tel.: +421 917 532 507


#Bankové spojenie


Všeobecná úverová banka, a.s.
IBAN: SK81 0200 0000 0045 8181 3859