#Domov

NAŠA VÍZIA A CIEĽ

Našou víziou je zlepšenie spoločenského zaradenia špecifickej skupiny mladých ľudí v spoločnosti. #futura2040 ich chce vidieť ako úspešných produktívnych občanov a nie marginalizovanú skupinu odkázanú na pomoc štátu. V oblasti enviro je nutné rozbehnúť relevantné témy, voči aktuálne komunikovanej falošnej ekológii. Spoločnosť sa neustále zaoberá prijímaním riešení následkov, nie príčin. Veríme, že téma všeobecného rozvoja športových aktivít mládeže má celospoločensky pozitívny dopad. Vzhľadom na aktuálne trendy je dopad negatívny a preto treba tento trend nevyhnutne zvrátiť smerom k športu.