Športová téma

Veríme, že téma všeobecného rozvoja športových aktivít mládeže má celospoločensky pozitívny dopad. V súčasnej situácii sme svedkami zhoršujúcej sa zdravotnej situácie hlavne u mládeže, ktorá má málo pohybu a vo väčšej miere než kedykoľvek v histórii sa venuje online priestoru a elektronickým zariadeniam než športu. Dôsledkom následne čelí celá spoločnosť, ako aj zdravotný systém. Naším cieľom je zabezpečiť, aby mali deti a mládež zdravý fyzický a psychický vývoj. V spolupráci s odborníkmi na zdravý vývoj detí a expertmi na všeobecnú pohybovú prípravu mládeže
chceme naštartovať národný športový program pre deti a mládež. Navrhujeme vytvoriť pracovný tím skladajúci sa z odborníkov v oblasti športu a zdravotníctva, ktorý vytvorí a pomenuje vhodné športové aktivity pre deti podľa ich veku. Následne navrhujeme túto iniciatívu uviesť do praxe buď pomocou odborníkov z príslušných rezortov, alebo druhou možnosťou je na národnej úrovni zastrešiť tento projekt prostredníctvom občianskej spoločnosti, ktorá by sa mala záujem touto problematikou zaoberať. Týmto krokom by sme vedeli zapojiť širokú verejnosť a zvýšiť tak zamestnanosť.

Fotogaléria z Box Club Holíč – 14.8.2021

Prvý projekt #futura2040, podpora Box Club Holíč, podpísanie memoranda o spolupráci a super sobotné doobedie s mladými športovcami