Sociálna téma

Súčasťou našej vízie je zlepšenie sociálno-spoločenského zaradenia špecifickej skupiny mladých ľudí v spoločnosti. #futura2040 ich chce vidieť ako úspešných produktívnych občanov a nie ako marginalizovanú skupinu odkázanú na pomoc štátu. Hovoríme napríklad o chovancoch centier pre deti a rodiny a taktiež sociálne slabších rodinách. #futura2040 má pre tieto deti víziu vytvorenia programu prípravy do produktívnej časti života. Vieme predstaviť rôzne koncepcie vzdelávacích programov obsahujúcich teoretickú aj praktickú časť, zameraných na rozvoj mäkkých aj tvrdých zručností, potrebných pre ich osobnostný a profesný rozvoj a zároveň jednoduchšie zaradenie do pracovného života. Dnešným najväčším problémom je, že štát sa uvedenú komunitu pozerá iba optikou najväčších zamestnávateľov. Avšak veľmi dôležitou súčasťou ekonomiky sú malí a strední podnikatelia, pri ktorých sa na ich požiadavky kvalifikovanosti pracovnej sily štát absolútne nepozerá a pritom sú zo súkromného sektora hlavným zdrojov príjmov do štátneho rozpočtu. Aj preto sa na tieto deti chceme pozrieť tak ako zo sociálnej aj ekonomickej stránky. Myslíme si, že ich relevantná príprava pre trh práce je väčším benefitom než to, čo im je ponúkané dnes. Títo mladí ľudia vstupujú do svojej produktívnej časti života a my chceme, aby to boli úspešní sebavedomí občania. Myslíme si, že aj tieto politiky by mal riešiť neziskový sektor, ktorý sa však väčšinou venuje financovaniu ideologických aktivít a nie sociálnou politikou.